ورود توسط Hamed Keyfari

غلامرضا بروسان | Gholamreza Brosan

غلامرضا بروسان متولد 22 آذرماه سال 1352 وفات 15 آذرماه سال 1390؛از 18 سالگی شروع به سرودن شعرکرد,وی از سرد مداران سبک ساده نویسی دراشعارفارسی می باشد,سبک شعروی ساده و سرشار از اِلمان های روزمره , طبیعت وقایع اجتماعی واقع گرایانه و به دورازواژه های دور از ذهن و سنگین می باشد,خود او شعرش راسهل […]